Avís legal

1. Identitat i titular de la web.-

Aquest blog és titularitat de l’Associació de Timbals i Bestiari de Castellvell del Camp, d’ara endavant l’Associació. L’Associació inscrita al Registre d‘associacions de Tarragona amb el número  36735 i el CIF G43957869.

El domicili de l’Associació està al Passatge de Ponent s/n de 43392 Castellvell del Camp. 

L’email de contacte és timbalers.castellvelldelcamp@gmail.com

També l’Associació és la titular i propietària de les següents webs
2. Propietat intel·lectual.- 

Tots els continguts d’aquest blog- textos, imatges, gràfics, etc- estàn subjectes als drets d’autor i propietat intel·lectual, dels quals l’associació n’és titular. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el consentiment previ, explícit i per escrit de l’Associació.

Concretament, no és podran reproduir, difondre, vendre, distribuir o utilitzar amb fins comercials els continguts d’aquesta web.

Els continguts amb drets d’autor i propietat intel·lectual de tercers, estaran degudament assenyalats. Des de l’Associació respectem els drets dels altres i també volem que els nostres siguin respectats.

3. Normativa d’ús.-

Aquest blog és un espai on es parla bàsicament de tot el que fa referència a la nostra associació, actuacions, activitats, llibres, lluert, timbals... Per aquest motiu les persones que ens visiteu (usuaris), heu de respectar la temàtica i la dinàmica del blog. Fent un ús adequat dels seus continguts, en especial:    

  •        No utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i ordre públic.
  •    Difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, porno gràfica, d’apologia del terrorisme o que atenti contra els drets humans.
Per això, l’Associació és reserva el dret d’esborrar qualsevol comentari que atenti contra les normes d’aquest blog. Tanmateix, en cap cas seré responsable de les opinions que els usuaris puguin deixar.

4. Protecció de dades.- 

L’Associació de timbals i bestiari de Castellvell del Camp compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent). Per a més informació sobre el tractament de les teves dades i per tal que coneguis la política de privacitat del blog pots clicar en el link Política de privacitat.

5. Exclusió de responsabilitat.-

L’Associació no serà responsable en cap cas dels perjudicis o danys que es puguin produir per la visita d’aquest blog, ja sigui per error u omissió en els continguts o per la transmissió d’algun programa maliciós que es pugui produir tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries pera evitar-ho.

En el cas de links a webs externes de tercers que es puguin mencionar dins els continguts de la web de l’Associació de timbals i bestiari de Castellvell del Camp, es fa de manera exclusiva a títol d’exemple. En cap cas s’exerceix per aquesta part cap control d’aquestes webs, per tant no hi ha responsabilitat al respecte.

6. Política de cookies.- 

Aquest blog es troba allotjat en Blogger, que és una plataforma gestionada per Google. Les cookies que puguin allotjar-se en el teu ordinador no estan instal·lades per l’Associació sinó per Google. Et deixo el link per a que puguis consultar su política de cookies

7. Llegislació aplicable i jurisdicció.-

Les condicions legals s’han redactat en virtut de la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, entre l’usuari i l’Associació, per a l’ús d’aquest lloc web, la jurisdicció competent serà la dels Jutjats i Tribunals de Reus, Espanya.

8. Modificació del contingut de l’avís legal.- 

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a l’evolució del blog i els continguts que s’ofereixen. En aquest cas, s’informarà als usuaris d’aquestes modificacions amb un avís a la pàgina principal.

Cap comentari: