LLei del Foc

Informació sobre la Llei del Foc

(Informació actualitzada a 26 de març de 2011)

1.- Antecedents
El Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, amb el qual s’aprova el Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria (és a dir, la transposició del Govern espanyol de la Directiva  del Parlament Europeu 2007/23/CE del 23.de maig de 2007 ) va comportar la regulació de l’ús de materials pirotècnics posant en perill la continuïtat del nostre patrimoni festiu amb foc.

Malgrat tot,  finalment, el Reial Decret 563/2010 preveu que les Comunitats Autònomes puguin reconèixer manifestacions festives com a “manifestacions de caràcter religiós, cultural o tradicional”, a nivell local o autonòmic, les quals es regiran per una Instrucció Tècnica particular 18, de 7 de maig de 2010 (la ITC 18) que modifica els principals aspectes que dificultaven la realització de les manifestacions festives amb pirotècnia tal i com les hem conegut fins ara.

La ITC 18 permet, entre d’altres mesures,
 •  utilitzar pirotècnica no marcada CE i per tant que no siguin aplicables:

  •  els límits d’edat,
  • les distàncies de seguretat establertes amb caràcter general
La ITC 18 regula:
 • la formació dels membres dels Grups de foc, i
 • dóna un període 18 mesos (de maig 2010 a novembre 2011) per regularitzar l’acreditació formativa dels membres actuals de les colles de foc de Catalunya.
Amb tot aixó s'obre un període extraordinari de formació que va de octubre 2010 fins 7 novembre de 2011, quant acaba la moratòria dels 18 mesos. El calendari negociat entre la Generalitat de Catalunya (CPCPTC), la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya i les federacions nacionals d’entitats de cultura tradicionals que utilitzen pirotècnia (bestiari i diables) per a dur a terme aquesta formació és el següent:
 • 2 d’octubre 2010: Curs-Pilot per a la formació dels Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts (RGCRE) amb alumnes proposats per les dues federacions.
 • Octubre 2010: valoració del Curs-Pilot i establiment del calendari i distribució en el territori de la formació per a RGCRE.
 • Novembre 2010 – març 2011: sessions formatives per a la resta de RGCRE entre els membres que ja formaven part de les entitats abans del 7.5.2010.
 • Març 2011 – novembre 2011: acreditació dels Consumidors Reconeguts com Experts (CRE).
Una vegada finalitzat aquest període extraordinari de formació, a partir del novembre de 2011 s’organitzaran cursos de RGCRE per a nous integrants de les entitats, amb la cadència i periodicitat que s’anunciarà amb antelació.

2.- Reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives

Pel que fa referència al paper que han de jugar els Ajuntaments, el Conseller de Cultura i Mitjans de ComunicacióJoan Manuel Tresserras, va signar una resolució amb data de 3 de novembre de 2010 en que es fa, d’ofici, la declaració genèrica de les manifestacions festives amb ús de pirotècnia que se celebren a Catalunya. Aquesta resolució permetrà a tots els municipis on s’organitzin correfocs o altres festes amb ús tradicional de pirotècnia, acollir-se a la resolució publicada al DOGC en el moment d’autoritzar l’activitat, evitant així la petició del reconeixement individual de les festes amb foc per part dels municipis.

Ara bé a l’hora d’autoritzar l’activitat, el municipi  cal tenir en compte els preceptes en vigor del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

3.- Normativa i Enllaços d'interès

Tot seguit trobareu la documentació provisional vinculada a la implementació del Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria, tant pel que fa a la formació de les colles de foc com per al reconeixement de les “manifestacions de caràcter religiós, cultural o tradicional”, així com la resta de documentació necessària per a seguir amb aprofitament les sessions formatives adreçades als RGCRE.

3.1 – Normativa aplicable:
3.2– Formació:4 - Documentació que han de presentar els Ajuntaments
NOTA: Informació estreta de la web del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana , web de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i de la web de la Federació de diables i dimonis de Catalunya.